Díjmentes belépés!
2022. április 1. és 2.
BUDAPEST, HUNGEXPO
Oltási igazolvány és maszk viselése nem szükséges!
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO

Információk

KAPCSOLAT:

verseny@hunesz.hu
ogexinfo@esportmilla.hu

ESEMÉNYTÁJÉKOZTATÓ:

az Országos Gaming Expo eseményeire:

 1. február 18 – április 2

Jelen dokumentum tartalmazza az Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET (rövidített név EMME Egyesület), mint Szervező által az 1. számú melléklet alapján, 2022. február 18 – április 2 között megrendezésre kerülő Országos Gaming Expo Eseménysorozat állomásain (továbbiakban Esemény) való részvételi információkat.

SZERVEZŐ: Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET (EMME Egyesület)
Nyilvántartási száma: 01-02-0016354

Adószáma: 18903630-2-41
Szervezet székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.

Értesítési címe: 1135 Budapest, Szegedi út 37-39.
Országos azonosító 0100/60684/2015/2300028773681

Képviselője: Biró Balázs György

 • ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • A belépőjegyre történő regisztrációval és/vagy a helyszínre történő belépéssel a Látogató automatikusan elfogadja az Eseményre vonatkozó előírásokat és szabályokat. A regisztrációt követően, a vouchert a Festival Travel International Kft. (a továbbiakban Festival Travel) dolgozói belépéskor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni, amit a rendezők a helyszínekre és programokra történő belépéskor folyamatosan ellenőriznek. Ha a látogató karszalagja sérült vagy lejárt, köteles elhagyni az Esemény területét.
 • A hivatalos jegyregisztrációs felület az ogex.hu weboldalon érhető el.
 • Az eseményre történő belépéssel az esemény látogatója a jogkövetkezmények ismeretében kijelenti és nyilatkozik, hogy az eseményen saját elhatározásából, saját felelősségére vesz részt, továbbá kijelenti és tudomásul veszi, hogy az esemény során bekövetkező esetleges balesetekért, sérülésekért a szervező a felelősségét teljes mértékben kizárja.
 • Az Eseményeken az EMME Egyesület megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Eseményen történő részvételével kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi. Az Eseményre való belépést megelőzően a védettségi igazolványokat ezen Közreműködők ellenőrzik.
 • Tekintettel arra, hogy a programokat és szolgáltatásokat az EMME Egyesület nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így pl. az adott előadók fellépése, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelősége, vagy az adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetősége) az EMME Egyesület nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt eseményterek befogadóképessége) között alakul.
 • A Látogató tudomásul veszi, hogy az Eseményekről hang- és képfelvételt készíthetnek az EMME Egyesület, valamint az EMME Egyesülettől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, Sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató az Eseményen történő részvételével kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
 • Az EMME Egyesület, valamint az EMME Egyesülettől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen az Esemény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
 • A szervezők az Esemény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a helyszínek területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák.
 • A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be az Esemény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
 • A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató az esemény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.
 • A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
 • Az Esemény területén – annak bejárata előtti területet is ideértve - a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 • A Látogató nem jogosult alkoholos ital bevitelére az Események területére.
 • Az épületekben tilos a dohányzás, arra csak az épületeken kívül, az erre a célra kijelölt helyeken van lehetőség. 
 • Az Eseményen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a rendezvényen kijelölt elsősegély-nyújtó pontokon szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz.
 • Amennyiben az Esemény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni.
 • Az Események nyitvatartása: 11.00-19.00 (Budapesten 10.00-20.00)
 • Az EMME Egyesület a programváltozás jogát fenntartja!
 • A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések esetén az Esemény befogadó helyszínének szabályozása az irányadó!

 • COVID-19 SZABÁLYOK
 • A szervezők az Esemény biztonságos lebonyolítása érdekében a mindenkori magyar covid-19 és egyéb jogszabályoknak megfelelően járnak el a programok szervezése és lebonyolítása kapcsán.
 • Az eseményeket kizárólag egészséges emberek látogathatják. 

 • RUHATÁR
 • A ruhatárak 11.00-19.00 között üzemelnek, Budapesten 10.00-20.00 között.
 • A szervező felelőssége csak azokra a ruhákban elhelyezett értéktárgyakra terjed ki, amelyeket a Látogatók az ilyen típusú eseményekre rendszerint magukkal szoktak vinni. A felelősség nem terjed ki a szokásos mértéket meghaladó értékű dolgokra (nagyobb összegű készpénz, karóra, stb.). 
 • Szervező nem vállal felelősséget azon elveszett vagy eltűnt tárgyakért, amelyek nem a ruhatárban kerültek elhelyezésre.

 • PARKOLÁS
 • Az események helyszínén a parkolási szabályok eltérőek lehetnek, erről kérjük tájékozódjon az adott Eseményhelyszín honlapján, helyszínén. 

 • ESEMÉNY ELMARADÁSA
 • Az adott esemény bármilyen okból történő elmaradása esetén a Látogató semmilyen kárigény benyújtására nem jogosult. 

A Szervező minden tőle telhetőt megtesz a fenti szabályok betartatására, a szabályoknak nem megfelelően viselkedő Látogatókat felszólítja a szabályszerű viselkedésre. Ezek eredménytelensége esetén a Szervező a Látogatótól az Eseményen való további részvételt megtagadhatja. Az ilyen okból történi kitiltás miatt a Szervező semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Hatályos: 2022. március 7-től.